پست های اخیر

اِریس سیاره دهم یا سیاره کوتوله – اکتشافات جدید پس از کاوشگر فضایی نیوهورایزنز

اِریس سیاره دهم یا سیاره کوتوله – اکتشافات جدید پس از کاوشگر فضایی نیوهورایزنز اِریس (به انگلیسی: Eris ، تلفظ:”ee’-ris”) یا اریس ۱۳۶۱۹۹ یا ۲۰۰۳ یوبی۳۱۳ با نام پیشین زینا (به انگلیسی: Xena) ۱۳۶۱۹۹ امین سیارککشف شده و دومین سیارهٔ کوتولهٔ بزرگ و دومین جسم فرانپتونی بزرگ منظومهٔ
ادامه مطلب